Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Update your Plesk license

After you purchase an upgrade for Parallels Plesk Panel, you need to log in to Parallels Plesk Panel on your server and update your license key.

To Update Your License Key in Parallels Plesk Panel

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as an administrator.
  2. From the menu on the left, select Server.
  3. Under the System section, select License Management.
  4. Click Retrieve Keys.

After you update your license key, you will see your new features.

To Update Your License Key in Parallels Plesk 10.X Panel

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as an administrator.
  2. From the menu on the left, select Tools & Utilities.
  3. Under the Panel section, select License Management.
  4. Click Retrieve Keys.

After you update your license key, you will see your new features.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.