Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Updating and Moving Events in Calendar

You can quickly and easily make updates or move events in Calendar. There are several different ways to make updates. Remember, you can only make updates to events that you've created.

To Update an Event by Clicking on It

  1. Go to Calendar.
  2. Click on the event you would like to update.
  3. Make your updates, and then click Save.

To Move an Event Using Drag and Drop in Day/Week View

  1. Go to Calendar.
  2. Click on the event you would like to move, drag to the date and time you would like your event to occur, and then release the mouse button.
  3. Note: If there is a time or date conflict for the event you are updating, the event block will be red.

To Move an Event Using Drag and Drop in Month View

  1. Go to Calendar.
  2. Click on the event you would like to move, drag to the day of the month you would like your event to occur, and then release the mouse button.

Note: To update the event time in Month View, you must click on the event and edit the time.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.