Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Updating contact information for Backordered domains

If we capture a backordered domain name for you, we use the contact information you provided when you placed the domain name on backorder. You can update that contact information in the Domain Manager.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Buy/Sell tab at the top of your account, select Backorders and Monitoring.
 7. Select the domain names you want to modify.
 8. Click Contact.
 9. Edit or complete the following:
  • (Optional) Organization — The contact's organization.
  • First name and Last name — The contact's first and last name.
  • Address 1 and 2, City, State, Zip code — The contact's street address, city, state, and ZIP Code.
  • Country — The country in which the contact resides.
  • Phone number — The contact's phone number.
  • (Optional) Fax number — The contact's fax number.
  • Email address — The contact's email address.
 10. Select I certify that the specified organization... if you entered an organization.
 11. Click OK.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.