Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Updating email addresses for Monitored or Backordered Domain Names

If you have Domain Backorders or Monitoring for a domain name, we send an email notification to you within 24 hours of a change to its status. You can update the email address we use to notify you at any time.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From Buy/Sell tab at the top of your account, select Backorders and Monitoring.
 7. Select the domain names you want to modify.
 8. Click Email Options from the menu.
 9. In Email address 1, enter the primary email address you want us to use for email notifications.
 10. (Optional): In Email address 2, enter a secondary email address for notifications.
 11. Click OK.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.