Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Updating missing or inaccurate Authorization Codes

Some domain name registries assign authorization codes (also known as EPP codes or transfer keys) to domain names when you register them. If your domain name requires an authorization code, you must use it to transfer the domain name to us.

If you attempt to authorize a domain name transfer but omit the required authorization code or enter an invalid one, we display Action required: Authorization code needed or Error: Invalid authorization code in the domain name's Status column. To proceed, you must enter a valid authorization code.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Domains menu, select Transfers.
 7. Select the domain names you want to update the authorization codes for, and then do one of the following:
  • In the Status column, click Correct Authorization Code Needed or Invalid authorization code, and then click Update authorization code.
  • Click Update Auth Codes.
  • Click Retry Authorization.
 8. In the Update Authorization Codes window, enter a valid authorization code.

  Note: To prevent errors, copy and paste the authorization code into the Authorization Code field. Do not add extra spaces.

 9. Select I authorize the transfer..., and then click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.