Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Updating nameservers for your CashParking domain

For your domain name to display your Cash Parking site, you must update its nameservers.

 • If your domain name is not registered through us your current domain name registrar can update it to use our Cash Parking nameservers:
  • ns01.cashparking.com
  • ns02.cashparking.com
 • If your domain name is registered through us follow the steps below.
 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the Advanced List View of your account in order to update nameservers for your Cash Parking domain. In the upper right corner, choose Advanced List View:
 7. Advanced list view icon
 8. Select the domain names whose nameservers you want to change to CashParking.
 9. From the Monetize menu, select Manage CashParking.
 10. Select Add to CashParking.
 11. Select I understand... to confirm you understand that the nameservers for the domain names you selected will change to the CashParking nameservers.

  Note: After you complete this procedure, visitors to the selected domains see the CashParking parked page.

 12. Click OK twice.

Allow 4-8 hours for .com and .net domain names and 24-48 hours for all other domain extensions before the new domain names will resolve to the CashParking parked page.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.