Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Updating your DNS settings to improve site performance

If you have Website Builder 7 with GoDaddy but your domain name is registered with a company other than GoDaddy you can optimize your site performance by changing your DNS settings.

 1. Log into your external domain provider's website and find where to change that domain's A record. (If you have any trouble, contact that domain provider for support.)
 2. Update the external domain's A record by entering the appropriate IP address below based on the area closest to your location.
  Use Nearest Server Location Enter IP address
  U.S. East Coast 198.71.232.3
  U.S. West Coast 72.167.191.69
  Europe 160.153.136.3
  Asia 182.50.132.242

  Note: If you're switching to an external (non-GoDaddy) domain, it can take up to 72 hours to take effect. It might take less time, so feel free to check occasionally by re-clicking View Site.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.