Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Upgrade Microsoft Office Software

If you already have a Business or Business Premium Office 365 subscription from GoDaddy, you can upgrade your Microsoft® Office applications like Word, Excel and Outlook to Office 2016.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Select Email & Office and click Manage.
  3. From Email and Productivity page, click Download Office:
  4. Enter your Office 365 login and password.
  5. On the Software page, click Install.

    Note: If you want 64-bit downloads of these programs, just click Advanced next to the 32-bit option. Select 64-bit, then click Install.

  6. Click Run to run the installer, and follow the instructions.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.