Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Upgrade my account

Upgrade your plan to get access to more features with Website Security. For example, if you are on the Essentials plan, and want the speed boost of the WAF/CDN, you'll want to upgrade.

Upgrades cannot be done from the mobile version of your GoDaddy account.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your products list, click Website Security, then click Options next to the account you wish to upgrade.
  3. Click Customize.
  4. Use the drop down menu labeled Plan to select the plan you want to upgrade to.
  5. Click Checkout.
  6. Click Proceed to Checkout.
  7. Verify that your billing information is accurate, then click Place Your Order.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.