Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Upgrade my account

Upgrade your plan to get access to more features with Website Security. For example, if you are on the Essentials plan, and want the speed boost of the WAF/CDN, you'll want to upgrade.

Note: Upgrades cannot be done from the mobile version of your GoDaddy account.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Website Security and Backups, select Options next to the Website Security account you want to upgrade.
  3. Select Customize.
  4. Select the Plan you want to upgrade to.
  5. Select Checkout and complete the checkout process.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.