Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Upgrade my email account plan

You can upgrade your email plan to include more email addresses, get additional storage space, or enable IMAP email for your account.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In the product page, find your product and click the plus button to expand the listing.
  3. Click Options next to the account you want to use.
  4. Click Workspace Email.
  5. Find the email plan you want to upgrade and click Options.
  6. On the Overview tab, under Upgrade, select your new account level.
  7. Click Upgrade.
  8. Click Checkout, and then proceed through purchasing your upgrade.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.