Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Upgrade my Linux Hosting plan

Here's how you can upgrade your Linux Hosting plan if you need more processing power or physical memory. Upgrading your plan can make your website faster and more resilient when its traffic spikes.

Note: Although upgrades typically take from 10 to 30 minutes, for large sites allow up to 24 hours. Your sites may experience intermittent downtime until the upgrade is complete.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
    click manage
  3. In the account Dashboard, select Account Actions > Upgrade.
    select upgrade
  4. Select the plan level you want and then click Upgrade.
  5. Follow the prompts to complete the checkout process.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.