Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Upgrade my Microsoft 365 email plan

Upgrade your email plan to get additional storage space or gain access to the Microsoft 365 Suite.

Warning: Microsoft 365 plans can't be downgraded at any time.
  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Select Options next to the email plan you want to upgrade.
  3. Click Select for the tier you'd like to upgrade to.
  4. Once in the cart, select Complete Purchase.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.