Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nâng cấp gói email Microsoft 365 của tôi

Nâng cấp gói email của bạn để có thêm dung lượng lưu trữ hoặc có quyền truy cập vào Bộ Microsoft 365.

Nếu gói email Microsoft 365 của bạn là một phần của gói có Websites + Marketing và một miền, Hướng dẫn viên GoDaddy của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Cảnh báo: Không thể hạ cấp gói Microsoft 365.
  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
  2. Chọn Tùy chọn bên cạnh người dùng email mà bạn muốn nâng cấp.
  3. Nhấp vào Chọn gói bạn muốn nâng cấp lên.
  4. Khi đã vào giỏ, chọn Hoàn tất mua .

Xem thêm thông tin