Upgrade my website from the free trial

If you're enjoying your free trial and want to continue updating and using your new website, you'll want to purchase a website plan.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. From the dashboard and the edit site mode of your website you'll see a banner in the top part of your screen; click the button to upgrade.
  3. Click Bill Me After Trial and your credit card with be charged the day that your trial ends.
  4. You can choose to upgrade your website anytime during your free trial, and up until the 30th day.

    To make changes to your billing information go to your Account Settings.

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.