Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Upgrade to Premium DNS

By default, your account comes with Standard DNS, a basic version of the DNS Manager. You can, however, upgrade to Premium DNS. Through advanced features, Premium DNS adds power, flexibility, and a higher level of technical support to your DNS management.

For more information, see Premium DNS features

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Next to Domains, click Manage.
 3. You must be in the list view of your account in order to upgrade to Premium DNS records. In the upper right corner of your account, choose the list view:
 4. Select the domain you want to upgrade, and click on the Upgrade icon.
 5. On the Upgrades window that appears. select the DNS tab.
 6. Choose your plan details, and then click Add.
 7. Click Checkout, and then complete your purchase.
 8. Note: Any domains registered within the account will be automatically pointed to the correct premium DNS nameservers.

 9. If you are using Premium DNS with domain names registered elsewhere, you must update the nameservers for those domain names with your registrar.
 10. The nameservers you must use are in the following ranges:

  • [pdns01-pdns13].domaincontrol.com
  • [pdns02-pdns14].domaincontrol.com

  Note: Nameservers use consecutive odd and even pairs, so PDNS01.DOMAINCONTROL.COM works with PDNS02.DOMAINCONTROL.COM, whereas PDNS12.DOMAINCONTROL.COM would not work with PDNS13.DOMAINCONTROL.COM.

Note: It might take up to 90 minutes before you can manage your Premium DNS.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.