Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Upgrade your account

Managed WordPress accounts offer different numbers of websites and monthly visitors. Instead of purchasing additional accounts, you can upgrade your account to increase the number of visitors you can handle every month, or to add more websites.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. On your My Products page, click the triangle icon to expand Managed WordPress Websites.
  3. Next to the account you want to use, click Options.
  4. In the Upgrade area, select the new plan level you want.
  5. Click Checkout, and then complete the checkout process.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.