Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Upgrading Applications Installed through Your Control Panel

To help you maintain applications you install through your control panel (more info), we have tools to help you maintain it.

Applications you use for your website, like WordPress®, Drupal®, and Joomla!® need to be updated frequently to patch issues developers find with them.

Some of these applications will automatically update themselves. However, if you have an older version of the application, have that feature disabled, or the application does not offer automatic updates, you can manually update your applications through your control panel.

To Upgrade Your Application through Your Control Panel

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.

Click one of the following, based on the type of hosting you have. You can tell this by the second word in your hosting's description beneath your hosting account's domain name, e.g. Deluxe Web correlates to Web/Classic (Hosting Control Panel).

Web/Classic (Hosting Control Panel)

 1. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 2. From the More menu, select Applications.
 3. In the My Applications section, click Manage.
 4. Next to the application you want to use, click Upgrade to..., and then click OK.

Linux (cPanel)

 1. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 2. In the Software section, click Installatron Applications Installer.
 3. Next to the application you want to use, click (update).
 4. Scroll down, and then click Update.

Windows (Plesk)

 1. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 2. Go to the Applications tab.
 3. Click Manage My Applications.
 4. In the Name column for the application you want to use, click Update Available.
 5. Scroll down, and then click Update Now.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.