Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Upgrading from a Business Profile to Business Registration

Upgrading to Business Registration is a quick way to brand your business in the Whois database. Use these instructions to upgrade from a Business Profile to Business Registration.

To Upgrade from a Business Profile to Business Registration

  1. Log in to your Business Manager.
  2. Click the Business Profile you want to upgrade.
  3. On the Business Info tab, click Upgrade now.
  4. Click OK.
  5. Enter the domain name you want to associate with the Business Registration.
  6. On the Finish tab, click Checkout, and then complete the purchase.

To set up your Business Registration account, see Managing Your Business Registration Profile.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.