Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Upgrading to Parallels Plesk Panel on Your Server

If you previously purchased your server without a control panel, you can purchase the upgrade to Parallels Plesk Panel and reprovision your server with Parallels Plesk Panel installed.

Warning: Upgrading to a control panel requires that your server be reprovisioned and the operating system reloaded. Reprovisioning erases all of the content on the server hard drive. All of your data will be lost. We strongly recommend that you back up your data before initiating the control panel installation.

To Purchase Parallels Plesk Panel on Your Server

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Servers.
 3. Next to the server you want to use, click Options.
 4. Go to the Customize tab.
 5. From the Add Control Panel menu, select the version of Parallels Plesk Panel you want, and then click Add to Cart.
 6. Click Checkout and complete your purchase.

Your server will not be reprovisioned and your new control panel will not be installed until you initiate this process from your account.

To Upgrade to Parallels Plesk Panel on Your Server

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Servers.
 3. Next to the server you want to use, click Manage.
 4. In the Account Summary section, click Initiate Control Panel Set Up.
 5. (Optional) Enter a new hostname and username. These values are defaulted to the current hostname and username for this account.
 6. Enter and confirm a new password and then click Submit.

You will receive a confirmation notice when your Parallels Plesk Panel upgrade is complete and you can access your account.

Note: Typically, your server will be ready in less than five hours. However, if you have a RAID card or hardware firewall, it may take up to 24 hours before your server is ready.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.