Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Upgrading to Web Hosting from Classic Hosting

If you currently use a Classic hosting account, you can upgrade it for free to a Web Hosting account, which offers improved performance.

Warning: Before upgrading your hosting account, we recommend backing up any databases in your account. For more information, see Backing up and Restoring MySQL or MSSQL Databases.

Note: When migrating to a Web Hosting account, you cannot switch your hosting account's operating system. However, after the account migrates, you can switch it.

To Upgrade to Web Hosting

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Click Options or Upgrades next to the domain name you want to use.
  4. Go to the Customize tab.
  5. From the Plan menu, select the new Web Hosting plan you want to use. You'll know which plans these are because they display as [Plan Level] Web Hosting [Operating System].
  6. Click Save Changes.
  7. Complete any necessary purchases.

If the option to upgrade to Web Hosting is not available, confirm the options below:

To find product information, please see our hosting page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.