Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Upgrading Your cPanel Account's Resources

If you have a cPanel account and need more power from it, you have options to upgrade your resources.

Essentially, this will give you access to more of your Web server's resources, including its raw processing power and physical memory. The simplest explanation is that upgrading your resources makes your website faster and more resilient when its traffic spikes. For more information, see:

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. In the Preferences section, click Manage Resources.
  6. Select the resource level you want, then click Upgrade.
  7. Click Buy Now to complete the checkout process.
Warning: You cannot upgrade a free account's resource limitations. You must back up then cancel the free account, and then purchase and set up a new cPanel shared hosting account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.