Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Upgrading Your Quick Shopping Cart

Quick Shopping Cart® plans are flexible to accommodate your online store. If you need to add more products and additional images, or you need more disk space and bandwidth, upgrading your Quick Shopping Cart is easy.

When you upgrade to a Premium plan, you also receive a free U.S. Merchant Account and SSL certificate. For more information about merchant accounts and SSL certificates, see Making Money Online.

To Upgrade Your Quick Shopping Cart

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. From your Quick Shopping Cart Account list, click the Quick Shopping Cart account you want to upgrade.
  4. In Account Details, click Upgrade/Downgrade Quick Shopping Cart Account.
  5. Select the new plan you want. You can click Compare Plans to find out more about each plan.
  6. If you need additional bandwidth or diskspace, click Prepaid Addons and make your selections.
  7. Click Continue.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.