Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Upgrading Your Server's Operating System

Warning: Upgrading your server's operating system requires a reprovision of your server, which erases all data on your server's hard drives. We strongly recommend backing up your data before upgrading your operating system. For more information, see How can I back up the data on my server?

If your server uses an older operating system, you might be presented with a message that a newer version of your operating system is available.

To upgrade your server's operating system, you must reprovision it (more info).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.