Upgrading Your SiteLock Account

If you want to add features to your SiteLock account, such as SMART scans or additional pages, you can upgrade your account at any time.

Upgrading your SiteLock account does not let you scan multiple websites with the same account. You must have separate SiteLock accounts for each website you want to scan.

To Upgrade Your SiteLock Account

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click SiteLock.
  3. Next to the SiteLock account you want to use, click Options.
  4. On the Customize tab, select the new plan you want to use, and then click Upgrade.
  5. Complete your purchase.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.