Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Upgrading Your Windows Hosting Account to IIS 7

Existing Windows Shared Hosting accounts running IIS 6 can upgrade to IIS 7. For information on IIS 7, see What is IIS 7?

Note: IIS 7 is not compatible with FrontPage Extensions or MySQL 4.0 databases.

To Upgrade Your Windows Shared Hosting Account to IIS 7

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Tools section, click IIS Management.
  5. Click Upgrade to IIS 7 and then read the on-screen information to make sure you understand the upgrade process.
  6. Click OK.

    Note: You cannot downgrade to IIS 6.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.