Upgrading your WordPress installation to a new version

There are several steps to upgrading your WordPress® installation.

Your first step is to follow WordPress' instructions to upgrade your installation.

Then, if you installed WordPress through GoDaddy Hosting Connection®, see Upgrading to a New Version of a Hosting Quick-Install Application.

If you installed WordPress manually, or if the GoDaddy Hosting Connection upgrade method doesn't work, try this:

  1. Log in to your WordPress admin control panel.
  2. Click Dashboard.
  3. Click Updates.
  4. Click Update now. If the Update Now button is there, there are no updates for your WordPress installation.

Additionally, you can try a manual upgrade. Please see the WordPress Codex for the latest instructions.

Note: If you suspect your WordPress site has been affected by a security issue, see Remove malware from your website.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.