Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Upload an image

Before you can add an image to your email marketing campaign, you need to upload an image to the gallery.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. On the Campaigns page, at the bottom of the campaign you want to use, click Edit.
 3. In the right pane, click the Images tab.
  Click the Images tab
 4. Under the Images tab, click the plus sign to browse for images.
  Click the plus sign
 5. Click the image you want to upload, and click Open.
  Click an image and click Open

Your image will now appear in the right pane, on the Images tab.

Tips for uploading images

 • You can upload any .jpg, .png, or .gif file format.
 • Your image should be in RGB colorspace, and not CMYK.
 • Images should not be wider than 590 pixels.
 • Keep the image file size under 200KB. Anything larger will bog down email when it is being sent and opened.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.