Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Upload backups to my external destination

All your backups are stored in our cloud. For an additional charge, you can upload backups to an external destination that you specify.

Note: You need to activate the Premium Backup tool to enable uploads to an external destination. These uploads cost $0.13/GB.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Hover over a website and click Backups.
  4. Click Backup Options in the upper-right corner.
  5. Click Upload to external destination and select Enable upload to external destination.

    Note: If no external destinations are connected to your account, you need to connect at least one destination to be able to upload backups there.

  6. Select Upload frequency and External Destination.
  7. If you want to create a folder for each client, select Include Client name as a folder.
  8. To save the space on your external destination, select Specific number of uploads to keep and type the number of backups below.
  9. Click Save settings.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.