Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Upload your site files


Note: The remaining steps in this series require a hosting account with a fresh installation of WordPress.

To upload your WordPress site, you need to access the new hosting server. You may need to contact your new host provider for specific file access details.

  1. Connect to your new hosting account using a file manager or an FTP client like Filezilla. If you're using FTP, follow your new host provider's instructions for connecting and uploading the files.
  2. Upload and replace the contents of the wp-content folder you saved in step one, choose to overwrite the existing content.


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.