Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Uploading a Custom Flash Introduction

With Website Builder, you can upload your own Flash® Introduction. A Flash introduction is a short animated introduction to your site. When the Flash introduction is complete, the visitor can click a link that will open your Home page.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
  4. From the Add-Ons menu, select Flash Intro.
  5. Select Upload Custom Flash Intro.
  6. Click Browse to open a file dialog box.
  7. Select your .swf file and click Open.
  8. Click Upload File.
  9. Click Save Flash Intro.
  10. o view your Flash introduction on the Internet, publish your site, then view it online. Your new Flash introduction should display when you enter your URL in a browser.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.