Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Uploading a file from the header

You can use the header to upload a file from within the Homepage, Email, Calendar, File, or Fax tabs.

  1. Log in to your Web-Based Email, Calendar, Online Storage, or Fax Thru Email account. (Need help logging in?).
  2. In the header, click Upload File.
  3. Browse for the file you want to upload.
  4. Select the file and click OK.

For more information on working with the Header, see Using the Header.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.