Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Uploading and Linking to Files

With Website Builder, you can upload files to your account and create direct links from your Web pages to those files. For example, you can link to a PDF file that displays a restaurant menu. When you no longer use files, you can delete them.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Page menu, select the page you want to modify.
 5. Click Popular, and then drag and drop the File icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
 6. Do one of the following:
  • Select an existing file — From the File Name list, select the file you want to insert. The link to your file displays on your Web page.
  • Upload a new file — Click Browse, select the file you want to upload, and then click Open. The link to your file displays on your Web page.

To Upload Images as Files for Linking

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
 4. From the Manage menu, click Upload Files.
 5. Select Place images in files folder.
 6. Click the Browse button.
 7. Locate and select the file you want to upload, and then click Open. To select multiple files, hold the Ctrl key while selecting files.
 8. Click Upload.

To Delete Files

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
 4. Go to the Manage tab, and then select Upload Files.
 5. From the Files tab, select the files you want to delete, and then click Delete.

  Note: Once you've deleted files, they're no longer available on your site or in applications where you shared them.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.