Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Uploading Files to Online Storage

Online Storage Mobile lets you upload photos and videos from your iPhone® to your Online Storage account.

To Upload Files through Online Storage Mobile

  1. Open Online Storage Mobile.
  2. Tap folder to navigate to the destination where you want to upload the file.
  3. Tap Upload Files.
  4. Tap Select from Existing to upload existing photos or videos, or Take Photo or Video to create a new photo or video.
  5. (Optional) If you took a new photo or video, tap Use.
  6. Enter a name for your file, and then tap Upload.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.