Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Use a custom domain for my reseller storefront

You can customize your storefront by displaying your own domain name in the web browser address bar. For example, your storefront URL can display as www.coolexample.com instead of the default secureserver.net URL.

Note: For security purposes, we limit this feature to certain pages of your storefront. When customers enter secure areas of your storefront, the default URL displays instead of your custom domain.

 1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
 2. Click Settings and select Company Info.
  Select Company Info
 3. Under Storefront Domain Setup, enter your preferred Standard Storefront Domain.
  Enter Custom Domain
 4. Note: Show off your unique branding to customers — if you're using a Reseller Plugin for your storefront, we recommend setting up a subdomain, such as shop.coolexample.com or store.coolexample.com. Or, if you're using a standard storefront, we suggest setting up both a subdomain and domain forwarding like coolexample.com.

 5. If the domain name you entered is registered in the same account and using our nameservers, we'll automatically update the DNS for you. To use a domain name registered elsewhere, check the box next to I manage my DNS and follow the steps provided.
  Manage DNS
 6. Add a Home URL, your preferred domain for your storefront's home page.
  Enter Home URL
 7. Click Save. It can take up to 48 hours for your DNS changes to take full effect.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.