Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Use a template to create an email campaign

Use a pre-designed template to create and send your next GoDaddy Email Marketing campaign.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. On the Campaigns page, click Compose!
  Click compose
 3. In the template gallery, hover over Examples below each template design type.
  Hover over the examples below each template

  This will give you an idea of how each pre-designed template looks with text and images. There are two examples for each template design type.

 4. Click the template you want to use.
  Click the template you want to use

  The template opens in the Composer, and you can begin adding your text and images.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.