Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Use the email marketing Campaign Tweaks add-on

The Campaign Tweaks add-on can offer you more flexibility in the design of your email marketing campaign, resulting in a more professional experience. For example, you can add an unsubscribe link, add more content to the footer, change the location of things like your "view on the web" link, and more.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. At the top of the Campaigns page, click Add-ons, and then click Add more.
  Click Add more
 3. In the Search add-ons box, enter Campaign Tweaks.
 4. In the search results, select Campaign Tweaks, and click On.
  Turn on Campaign Tweaks
 5. Click the gear button Click Subscribers.
 6. Start tweaking your campaign.
  Set up Campaign Tweaks
 7. Click Save changes.

Note: You can return to the Campaign Tweaks add-on at any time by selecting the Tweaks option under the Add-ons menu.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.