Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Use the Recovery Console for my Gen 4 VPS

Use the Recovery Console to regain access to your Generation 4 VPS if you've been inadvertently locked out by a new firewall or iptables rule. You need to know your server username and password to connect to your server via SSH or Remote Desktop (RDC).

Required: If port 2224 is blocked, you can't access the Recovery Console. Here's how to unblock that port.
  1. Log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
  2. In your My Products page, click Servers, and next to the Generation 4 VPS you want to use, click Manage.
  3. In the top left corner of the account Dashboard, select Recovery Console.
    click recovery console
  4. Press Enter. You can now log into your server to make changes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.