Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Use your calendar to view events and tasks in webmail

If your Workspace email and Calendar account use the same email address, you can see your Calendar events and tasks in your webmail.

Note: These instructions are for Classic View. If you are using Updated view, your calendar events and tasks already display, by default.

  1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
  2. On the Email tab, and click Settings.
  3. Select Display Settings.
    Check the box
  4. Click the Calendar tab.

    Note:If you don't see a Calendar tab, you do not have a Workspace calendar account set up for the Workspace email account you are logged in to. If you have just set up your calendar account, try logging out and logging back in.

  5. Select the Calendar display settings you want for your events and tasks.
  6. Click OK.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.