Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using a Point of Sale Terminal

Point of Sale (POS) lets you process transactions offline and is designed for merchants who already have, or are considering purchasing, a credit card POS terminal for their business. Using this method, you can accept credit cards through your Quick Shopping Cart® Storefront by collecting customer credit card information and then manually entering that information into your credit card terminal for processing.

Consider this option if your business is relatively small and the cost of establishing a payment gateway is prohibitive. However, the downside of this option is the time it takes to manually process transactions.

Note: You must have an SSL certificate associated with your account to select this option. If you do not have a certificate, the POS Credit Card option, as well as the Payment Gateway options, is not available for you to use on your storefront.

Current credit card regulations do not allow us to store the Card Verification Value (CVV) codes with credit card information in our database for use with Point of Sale transactions. For more information, see Why can't I capture the CVV code for credit cards for Point of Sale transactions?.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.