Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá Trợ giúp

Using Afternic's Premium Promotion Program

You can list your domain names for sale using Afternic's Premium Promotion Program. When you use this service, your domains will be listed for sale on GoDaddy and other Afternic reseller sites.

Note: You must list and make updates to your domains at Afternic, even if you own the domain name through GoDaddy.

For more information about using Afternic's Premium Promotion Program, see Afternic Premium Promotion Program FAQ .


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.