Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using Chase Paymentech

Chase Paymentech® is an automated credit card payment gateway that integrates with your existing Quick Shopping Cart account, allowing you to accept credit card payments through your storefront.

Note: You must have an SSL certificate attached to your account to use this payment gateway and accept credit cards online. For information on obtaining an SSL certificate, see Requesting Your SSL Certificate.

To use Chase Paymentech, you need a Chase account. Connect your Quick Shopping Cart account to your Chase account, and you are ready to accept credit card payments.

When customers use a credit card to make purchases from your store, payments are pre-authorized. However, you must manually accept the payments by clicking Capture Funds on the Order Detail page.

For more information, see Working with Chase Paymentech.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.