Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Using domains located at another company or in another account

Congratulations! You've now got the best email and productivity tools out there with Office 365 from GoDaddy. Now that you have the goods, let's get down to the important stuff: creating your email accounts.

Next Steps

Because you have a domain at another company (or in another account with us), you'll need to set up some records in your domain's DNS before you can begin receiving email. This is to ensure that you own your domain and to get that domain to recognize your new email account.

For more information on DNS, make sure you read What is DNS?

TXT Records

The first two records you'll need to set up are called TXT records.These records help us to verify that you own your domain.

Once you're ready, let's dive in. Here's a list of instructions on how to set up your TXT record — pick one that matches where your domain is located:

CNAME, MX and SRV Records

Once we've verified your TXT record, you'll need to set up the CNAME, MX and SRV records so you can get your email and all the functionality that Office 365 from GoDaddy has to offer.

Once you're ready, let's dive in. Here's a list of instructions on how to set up your CNAME, MX and SRV records — pick one that matches where your domain is located:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.