Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using Drag-and-Drop

Website Builder uses a drag-and-drop interface to design your website. With drag-and-drop, customizing your website is fast. It doesn't require that you have any programming or coding experience.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Design Your Pages.
  4. If necessary, from the Current Page menu, select the page that you want to modify.
  5. Click either Popular, Media, Social, Apps, or Tables & Forms, and then drag and drop the icon for each element you want to add over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.

Next step

Learn more about Designing Pages.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.