Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using email with domains hosted elsewhere

To use our email when your domain name is hosted by another company, you must point your MX records to us. MX records are located in your DNS zone file and direct email messages that are sent to your domain name to your email provider. If your MX records do not point to your email provider, you cannot receive email.

First, you have to find your MX records in your Workspace account.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.