Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using Free Shipping for Site Promotion

You can give customers free shipping incentives to shop at your Quick Shopping Cart store. By using this free shipping method, customers don't have to enter a coupon code when checking out because Quick Shopping Cart automatically subtracts the shipping amount from the order total.

You can set up free shipping with a specific shipping method, which allows you to set the rules that govern free shipping, such as the minimum amount that qualifies for free shipping and the dates you want to make free shipping available.

When you create a free shipping promotion for one of your published shipping methods, you do not need to republish the website to make the free shipping promotion active. The free shipping promotion is based on a shipping method that you already published. However, if you disable a shipping method, you must republish the website to disable the shipping method for your store.

Before you can create a free shipping promotion, you must:

 • Enable the shipping methods you want to use to ship products. For more information about shipping, see Providing Shipping Options.
 • Activate your shipping methods by publishing your site. For more information about publishing your site, see Publishing Your Storefront.

Note: For Intuit® QuickBooks® users, when you apply a free shipping promotion, the QuickBooks Shipping discount is the same as the discount used for free shipping coupons.

To Add a Free Shipping Promotion

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. From the Promote menu, in the Marketing section, click Free Shipping.
 5. Click the Edit icon for the shipping method to which you want to add free shipping.
 6. From the Status list, select Active.
 7. From the Minimum Purchase section, perform one of the following actions:
  • To specify a minimum purchase requirement, select Amount and specify the minimum amount that qualifies for free shipping.
  • To prevent a minimum purchase requirement, select Not Required.
 8. From the Valid Dates section, perform one of the following actions:
  • To specify a date range for free shipping, select Valid from, and then specify the start and end date for free shipping.

   Note: You can click the calendar icon to easily select specific dates. In the Select Date window, click the month and year to select a specific period, the forward/backward arrows to move one month at a time, or click a specific day, and then click Select.

  • To avoid assigning a date range, select Always valid.
 9. From the Maximum Number of Uses section, select one of the following options:
  • To avoid limiting the number of free shipping transactions, select Unlimited Uses.
  • To specify the maximum number of free shipping transactions, select Limited to, and then specify the number you want to allow.
 10. Click Save.

To Remove a Free Shipping Promotion

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. From the Promote menu, in the Marketing section, click Free Shipping.
 5. Click the Edit icon for the shipping method you want to remove free shipping from.
 6. From the Status list, select Inactive.
 7. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.