Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using FrontPage to Upload Content to a Site Hosting Multiple Domains

If your account hosts subdomains or non-primary domains and you use FrontPage to publish content, you should only upload content through your account's primary domain. Connecting to the non-primary domain or subdomain directly can result in the corruption of files and affect the behavior of your site.

To upload content for a subdomain or non-primary domain through FrontPage, first connect to your primary domain, and then navigate to the subdirectory that houses the subdomain or non-primary domain content before publishing.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.