Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Using GoDaddy.com Mobile for Droid

GoDaddy.com Mobile is an application for Droid® to register domain names, purchase hosting and email, or to watch GoDaddy commercials and video podcasts.

You can download and install the GoDaddy.com mobile app through Android Market by searching for "GoDaddy."

NOTE: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Droid is a registered trademark of Lucasfilm Ltd. in the United States and/or other countries. All rights reserved.

Registering a Domain Name

Using GoDaddy.com Mobile you can search domain name availability, and then complete new domain name registration.

Checking Whois Database

If a domain name search shows the domain is Not Available, select the domain name to retrieve Whois information.

Purchasing Hosting

To purchase hosting, select Product Catalog from the main menu, and then select a hosting plan.

Purchasing GoDaddy Email

To purchase GoDaddy Email, select Product Catalog from the main menu, and then select Email.

Viewing Entertainment

To view GoDaddy commercials, read Bob Parsons' blog or listen to Radio GoDaddy select Entertainment from the main menu.

Sending Feedback

To share your feedback, select Contact Us from the main menu, and then select Call Us or Email Us.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.