Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Using grid and guides

When designing pages, turning on the Grid/Guides can help you better align site elements. You also can set them to snap-align with other items on the page.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Edit Site.
  4. Click the three-bar icon (Manage Settings) in top right corner, and then select Grid/Guides.
  5. Click either Small Grid or Large Grid.
  6. (Optional) Check the Snap to other elements checkbox to also have elements you drag on the page snap to align with other elements.
  7. Click Save.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.