Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using LinkShare

LinkShare™ is a full-service online marketing solution that assists you with Search (SEM), Lead Generation, and Affiliate Marketing. You can use LinkShare with your Quick Shopping Cart® storefront to find and retain customers, manage your search marketing investments, direct your lead generation campaigns, and to establish and expand your affiliate marketing program.

When you sign up with LinkShare, you will work closely with a specific representative to establish a specific solution based on your business' needs and expectations. After setting up LinkShare, you can use the Total Sales By Source Codes report to obtain information about completed orders that originated from a LinkShare affiliate marketer.

Note: Canceling or refunding an order in Quick Shopping Cart that originally generated a commission to LinkShare will accordingly send a commission cancellation notification to LinkShare. However, LinkShare has a 90-day time limit for canceling orders. We send the cancellation regardless of the time limit, but we cant guarantee LinkShare will process outside the time limit.

For more information, see Working with LinkShare.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.