Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using message marking to flag important emails

Marking messages helps you remember which of them are important. In Workspace Webmail 6, stars display next to marked messages. You can display marked messages first in your list of emails if you're using a bottom reading pane or if you disabled reading panes.


  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. Next to the messages you want to mark, click the star icon.
  3. To view marked messages first, click the Settings icon (indicated by a gear), and then select Marked at top.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.