Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using reading panes

When you turn on reading panes in Workspace Webmail 6, you can simultaneously view your list of emails and the content of a message you select. Within reading panes, you can also apply the usual actions, such as replying to, forwarding, or deleting messages. If you prefer not to use a reading pane, you can turn off this option and view your messages on a full screen.


  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. Click the Layout icon, and then select where you'd like the reading pane to display. To display no reading pane, select Turn off reading pane.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.